Informace


Aktivní jsou podle oblasti rozšíření v létě nebo v období dešťů. V zimě v některých lokalitách dokonce zimují. Jinak žijí převážně skrytě, svůj úkryt opouští vzácně a jen na nezbytně nutnou dobu.

 

Rozšíření:
Obývá dosti rozsáhlou oblast na jihozápadě Afriky. Žije ve stepích v Botswaně, na severu Namibie a v části Cap-provinz a Jihoafrické republice. Nalezneme ji severně od řeky Orange, na jihu pak po hranici Cunene a Namibie-Angola. 


Popis:
Jedná se spíše o menší druh, dosahující velikosti max. 14,5cm, průměrně ale okolo 10  cm. Carapax je oválný, v zadní části pak spíše vyklenutý, po stranách prudce klesající. Vertebrální štíty jsou širší než delší. Růstové prstence jsou zřetelně rozpoznatelné. Nuchální štít je přítomný. Okraje marginálních štítů jsou především v zadní části „zubaté“. 
Barva carapaxu je hnědá, tmavě hnědá nebo dokonce černá a na každém štítě se od středu rozbíhají tmavě oranžové nebo žluté paprsky (6 až 10 paprsků na štítě). Plastron se v přední části mírně zužuje. 
Hlava je malá nebo středně veliká. S krkem mají světle hnědou barvu, někdy se žlutým značením, čelisti jsou žluté. Na předních nohou mají velké béžové šupiny.
Pohlavní dimorfismus je zřetelný. Samci jsou menší než samice a jako u většiny želv mají konkávní plastron a delší, silný ocas. 


Způsob života:
Obývají savany v oblastech s písčitou půdou. V oblasti Transvaal bylo pozorováno, že želvy v horkých letních měsících estivují a to zhruba v době od března do září.  Aktivní jsou podle oblasti rozšíření v létě nebo v období dešťů. V zimě v některých lokalitách dokonce zimují. Jinak žijí převážně skrytě, svůj úkryt opouští vzácně a jen na nezbytně nutnou dobu. 
Ve svém přirozeném prostředí není příliš hojná, navíc je velmi dobře maskovaná, takže ji není snadné nalézt. Je býložravá, živí se převážně rostlinnými částmi, travinami, sukulenty, květinami a plevelem. Pravděpodobně ale nepohrdne také trusem hyen, kobylkami , dalším hmyzem a organickými zbytky. 
Při námluvách samci obíhají okolo samice a vydávají chrochtavé a štěkavé zvuky. Páření probíhá od září do prosince. Samice kladou 2 až 6  vajec měřících zhruba 35 x 28 mm. Mláďata se líhnou následující březen nebo duben. Doba inkubace je zhruba 100 dní. 
Mláďata, ale díky své malé velikosti i dospělé želvy, mají velké množství nepřátel. Především jsou to dravci, zoborožci, šakali a hyeny. 


Ohrožení:
Zatím nebyl pozorován masivní sběr této želvy pro komerční účely. Ve své domovině ji ale využívají pro krunýř, ze kterého si domorodci dělají dózy  a mísy. Je chráněna v sedmi rezervacích a národních parcích. 
Jako nezbytné se jeví provést podrobnější studie a výzkum jejího života ve volné přírodě. 
Je uvedena v příloze CITES II.Jana Skřivánková