Informace


Aktivní je za horkých dnů ráno a večer. Živí s převážně rostlinnou stravou. I v chovu je nutné co nejvíce se přiblížit její přirozené potravě. Jedná se o náchylné zvíře. Udává se, že v zajetí nesnáší trvale vysokou vlhkost, trpí plicními problémy. 

   

Rozšíření: 
Její oblast rozšíření je velmi omezená. Vyskytuje se  na jihu Afriky, v oblasti Cape Tlen a podél pobřeží severozápadně dosahuje k West Coast National Park a na jihu k Hottentots-Holland National Park.

 
Popis:
Psammobates geometricus patří k typickým zástupcům želv s paprsčitou kresbou. Svým podobně zbarveným příbuzným je dost podobná. Od indické G. elegans se odlišuje především velikostí (maximální délka je 15 cm, průměrně ale dosahuje délky mezi 8 až 12cm). Má nuchální štít. Je celkově kulatá s vysoce klenutým carapaxem. Krunýř je černý, od středu štítů se rozbíhají žluté paprsky. Podobně černo-žlutá může být i hlava a nohy, žlutá může někdy přecházet až v oranžovou. Silné šupiny na předních nohou jsou převážně žluté. Plastron je černý, může ale obsahovat žlutavou kresbu podobnou paprsčitým obrazcům na carapaxu. Nohy jsou poměrně dlouhé. Horní tři marginální štíty někdy mohou připomínat nepříliš výrazné pyramidy. Mláďata jsou podobná dospělým želvám. 
 
  
Způsob života:
Tato želva se nejčastěji vyskytuje v písčitých lokalitách, můžeme ji ale nalézt také v savaně s keři a trávou. Podnebí je typické velmi suchým a dlouhým létem a naopak chladnou a značně deštivou zimou. Tu přečkávají zimním spánkem, zhruba od června do září.
Aktivní je za horkých dnů ráno a večer. Živí s převážně rostlinnou stravou. I v chovu je nutné co nejvíce se přiblížit její přirozené potravě. Jedná se o náchylné zvíře. Udává se, že v zajetí nesnáší trvale vysokou vlhkost, trpí plicními problémy. 
Klade jednou za zimu, obvykle v době od srpna do listopadu. Snůška obsahuje cca. 4 vejce 30 x 24 mm velká. Doba inkubace je dlouhá, až okolo 200 dnů. 
Mláďata se líhnou po začátku období dešťů. Rostou rychle a pohlavní dospělosti mohou dosáhnout okolo osmého roku života. Mláďata i starší želvy jsou ohroženy mnoha predátory, především menšími savci a drvaci. 
 
  
Ohrožení:
Jedná se o jeden z nejvzácnějších druhů želv. Vzhledem k malé oblasti svého výskytu je ohrožena ztrátou stanoviště z důvodu rozšiřujícího se zemědělství a urbanizace. Byla zabíjena pro svůj krunýř, který se používal jako dekorace. Pro svou malou velikost byla také sbírána a exportována pro chovatele na západ a do Evropy. 
Je chráněna v těchto rezervacích: Romans River, Enzaamkied Reserve, Hormony Flask a Elandsberg Reserve. 
Současný stav její populace se odhaduje pouze na několik tisíc zvířat, je ale nutné provést kompletnější výzkum a zavést účinná ochranná opatření. 
Je uvedena v příloze CITES I, The Tourtles Conseervation Fund ji vede jako ohroženou. 

 

Jana Skřivánková