Informace


Jedná se o nejmenší druh rodu Kinixys.

 

Rozšíření:
Kinixys natalensis žije v areálu na východě Jižní Afriky a sice ve východním Transvaalu a Natalu, ve Swazijsku a na jihu Mozambiku.
Popis:
Jedná se o nejmenší druh rodu Kinixys, kdy samci měří pouze 11 – 13 cm a váží do 300 g a samice měří 13 – 16 cm a váží maximálně 650 g.
Jako všechny druhy rodu Kinixys má pohyblivý kloub na karapaxu, který jim umožňuje uzavřít zadní část karapaxu a ukrýt zadní nohy. Tato morfologická zvláštnost se objevuje teprve u dorůstajících zvířat. Jednotlivě se objevují exempláře, kterým tento kloub chybí.
Podlouhlý karapax je lehce vyklenutý a má rovné boky. Zadní okrajové štítky jsou lehce nadzdvižené a slabě ozubené. Ocasní štítek je zpravidla dělený. Hřbetní štítky jsou žluté až oranžové a mají tmavý střed a tmavohnědý okraj, který je někdy přerušovaný. Štítky plastronu mají symetrickou tmavou kresbu, symetrický tmavý střed a světlejší okraje. Na obou břišních štítcích se nachází nápadné černé kruhy. Pro tento druh je charakteristická trojnásobně špičatá horní čelist. Hlava, končetiny a ocas jsou žluté až hnědé. Samci mají konkávní plastron a delší a silnější ocas a jsou vždy menší než samice.
Způsob života:
Kinixys natalensis obývá suché a skalnaté oblasti v nadmořské výšce 300 – 1000 m. Vegetace uvnitř biotopu je tvořena hustými křovinami, trnitým porostem a travnatými plochami. Tento druh se živí nejrůznějšími travinami, bylinami a výhonky mnoha sukulentů. Také nepohrdne živočišnou potravu, i když ve srovnání s ostatními druhy Kinixys převažuje rostlinná strava nad živočišnou.  Ve skalnaté oblasti Lebombo ve Swazijsku se přes den ukrývá pod kameny a vylézá za potravou až večer.
Páření probíhá v únoru, poté, většinou v dubnu, naklade samice zpravidla 2 vejce, které se líhnou po 140 – 190 dnech, většinou v září, kdy spouštěcím mechanismem jsou většinou deště. Délka vajec je okolo 32 mm a mláďata po narození měří okolo 35 mm a váží 8 – 10 g. V zimní sezóně (květen – září) po určitou dobu hibernuje, délka hibernace záleží na klimatických podmínkách v tomto období, které se v jednotlivých habitatech liší.
Ohrožení:
Tento druh je nejvíce ohrožen pokračujícím ničením a změnami habitatu. Mnoho území bylo změněno na pole a plno lesnaté plochy bylo vykáceno. Kromě toho dochází často také k požárům.
V červené knize je Kinixys natalensis jako druh blízko ohrožení a v CITES je v II.


Rozšíření:

Kinixys natalensis žije v areálu na východě Jižní Afriky a sice ve východním Transvaalu a Natalu, ve Swazijsku a na jihu Mozambiku.

 

Popis:

Jedná se o nejmenší druh rodu Kinixys, kdy samci měří pouze 11 – 13 cm a váží do 300 g a samice měří 13 – 16 cm a váží maximálně 650 g.

Jako všechny druhy rodu Kinixys má pohyblivý kloub na karapaxu, který jim umožňuje uzavřít zadní část karapaxu a ukrýt zadní nohy. Tato morfologická zvláštnost se objevuje teprve u dorůstajících zvířat. Jednotlivě se objevují exempláře, kterým tento kloub chybí.

Podlouhlý karapax je lehce vyklenutý a má rovné boky. Zadní okrajové štítky jsou lehce nadzdvižené a slabě ozubené. Ocasní štítek je zpravidla dělený. Hřbetní štítky jsou žluté až oranžové a mají tmavý střed a tmavohnědý okraj, který je někdy přerušovaný. Štítky plastronu mají symetrickou tmavou kresbu, symetrický tmavý střed a světlejší okraje. Na obou břišních štítcích se nachází nápadné černé kruhy. Pro tento druh je charakteristická trojnásobně špičatá horní čelist. Hlava, končetiny a ocas jsou žluté až hnědé. Samci mají konkávní plastron a delší a silnější ocas a jsou vždy menší než samice.

 

Způsob života:

Kinixys natalensis obývá suché a skalnaté oblasti v nadmořské výšce 300 – 1000 m. Vegetace uvnitř biotopu je tvořena hustými křovinami, trnitým porostem a travnatými plochami. Tento druh se živí nejrůznějšími travinami, bylinami a výhonky mnoha sukulentů. Také nepohrdne živočišnou potravu, i když ve srovnání s ostatními druhy Kinixys převažuje rostlinná strava nad živočišnou.  Ve skalnaté oblasti Lebombo ve Swazijsku se přes den ukrývá pod kameny a vylézá za potravou až večer.

Páření probíhá v únoru, poté, většinou v dubnu, naklade samice zpravidla 2 vejce, které se líhnou po 140 – 190 dnech, většinou v září, kdy spouštěcím mechanismem jsou většinou deště. Délka vajec je okolo 32 mm a mláďata po narození měří okolo 35 mm a váží 8 – 10 g. V zimní sezóně (květen – září) po určitou dobu hibernuje, délka hibernace záleží na klimatických podmínkách v tomto období, které se v jednotlivých habitatech liší.

Ohrožení:

Tento druh je nejvíce ohrožen pokračujícím ničením a změnami habitatu. Mnoho území bylo změněno na pole a plno lesnaté plochy bylo vykáceno. Kromě toho dochází často také k požárům.
V červené knize je Kinixys natalensis jako druh blízko ohrožení a v CITES je v II.

 

Pavel Čermák

použitá literatura