Informace


Oproti zbývajícím druhům Gopherus zpravidla nevyhrabává velké nory, ale pouze plytké jámy, které jsou hluboké pouze na ukrytí těla. Příležitostně obývá také nory savců odpovídající velikosti.

 

Rozšíření:
Areál v Texasu a Mexiku rozšířeného Gopherus berlandieri se rozprostírá od Del Rio a San Antonio přes východ Coahuilas po Nuevo León až na jih Tamaulipas.


Popis:
S délkou karapaxu  21-23 cm je nejmenším druhem Gopherus. Karapax  je většinou jednobarevně hnědý, středy hřbetních některých jedinců mají žlutou skvrnu. Karapax má podlouhlý tvar, je shora zploštělý, nejvyšší za svým středem a potom spadá příkře dolů. Samci jsou trochu větší a mají o něco delší a užší karapax. Okrajové štítky jsou silně zubaté. Plastron, hlava a nohy mají matně žluté zbarvení. Samci mají konkávní plastron a lépe vyvinuté žlázy na bradě. Pohlavní dospělosti dosahují asi  v 10 letech.


Způsob života:
Oproti zbývajícím druhům Gopherus zpravidla nevyhrabává velké nory, ale pouze plytké jámy, které jsou hluboké pouze na ukrytí těla. Příležitostně obývá také nory savců odpovídající velikosti. Tento druh lze nalézt jak v pouštím podobných oblastech tak v křovinatých lesích vlhkých subtropických území. Dává přednost křovinatým oblastem se suchou, písčitou půdou.
Gopherus berlandieri byl v USA několikrát rozmnožen na farmách ve velkých výbězích. Páření se obvykle odehrává od června do září. V teráriu začíná samec pronásledovat samici již v květnu. Snůška je zpravidla vykladena v květnu a v červnu. Samice má obvykle pouze jednu snůšku za rok, ve které je 1 – 5 vajec. Zajímavostí je, že snůška je často rozdělena do několika hnízd, kvůli predátorům. Inkubace trvá 88 – 118 dnů, líhnivost činí asi 60%. Mláďata jsou asi 4 – 5 cm dlouhá a zbarvení jejich krunýře může kolísat mezi hnědou a žlutou.
V přírodě žere nejčastěji kaktusy rodu Opuncia a jejich květy a plody, traviny a další rostliny. Neodmítá ani šneky, hmyz a výkaly savců. Krmení v teráriu nečiní problémy, žere zelené krmení, květy rostlin i ovoce. Jen je třeba dbát na to, aby vedle rostlinné potravy byla podávána také živočišná bílkovina.

Ohrožení:
Z rodu Gopherus je nejběžnější, je také nejčastěji zastoupena v chovech, v ČR ji můžete vidět v ZOO Praha. V Mexiku je běžná, ale v Texasu je chráněna a nesmí se vyvážet. 
V červené knize je zařazena jako málo dotčený duh a v CITES je II.
Pavel Čermák