Chovatelé Chelonoidis carbonaria - želva uhlířská

 

      
 
Chov Marka Šenkeříka   Chov Jitky Vidlákové
      

 
Chov Pavla Čermáka    Chov Radka Kratochvíla
     
   
Informace o chovu, videa, další fotografie.